llotjadepeix2021-07-20T11:32:33+00:00

LLOTJA DE PEIX O SUBHASTA

A la Llotja només hi poden comprar empreses i restauradors autoritzats per la Confraria de Pescadors del Port de la Selva. Per a més informació: T 972 387 405 · info@cpportdelaselva.com

Els visitants i transeünts poden veure el funcionament de la subhasta des del Rebost del Pescador.

ALGUNES DE LES ESPÈCIES QUE TROBEM A LA LLOTJA

arrossegament: palangre: arts menors:
GAMBA
ESCAMARLÀ
LLUÇ
RAP
GALLS
MAIRE
BRUIXES
CALAMAR
SABRE
ROGER
CAPELLÀ
LLUÇ PALANGRE
GALLS
PUBILLA
ESCORPORA
QUELET
PANEGAL
MOLLES
CONGRE
SORELL
PAGRE
BONÍTOL
POP ROQUER
PEIX DE ROCA

HISTÒRIA

El Port de la Selva sempre havia estat un petit poble de pescadors a on la pesca gairebé mai hi faltava, i a on els seus habitants també treballaven les vinya i els horts. Actualment les fonts de riquesa del municipi son la pesca i el turisme.

La situació aïllada del poble, allunyada de les principals vies de comunicació, obligava a que els seus habitants s’organitzessin entre ells a través d’un règim comunitari o pòsit al qual tothom hi contribuïa i que al mateix temps servia per subministrar els productes més necessàries que arribaven de l’exterior.

Aquesta organització ha estat esmentada en diferents llocs com a un exemple clar d’economia comunitària que s’ha conservat fins fa pocs anys.

Els avantpassats van haver-se d’hipotecar les poques pertinences que tenien, com els llaguts de bolig o arts de pesca, i fins i tot alguna finca, per aconseguir els 20.000 duros, cent mil pessetes, que suposava el cost total d’adquisició i compra del Moll d’en Balleu, la Timba i algunes finques més, com l’anomenat Pòsit o Cooperativa.

En els primers anys de postguerra, l’any 1947, es va produir el canvi de nom de Pòsit de Pescadors pel de “Cofradía de Pescadores”. La dècada dels anys cinquanta i per causes diverses, com la davallada de les captures de peix i la seva baixa cotització en els mercats, marcà l’inici d’una etapa de crisi i decadència, que es perllongà fins a principis dels anys 80.

Amb el pas del temps, l’activitat de la Confraria de Pescadors s’ha anat actualitzant i adequant als temps actuals, incorporant tecnologies i procurant l’impuls de l’activitat pesquera del poble.